સંત મંડળ અને ટ્રસ્ટી મંડળ

શ્રી સહજાનંદ ગુરુકુલનું પ્રથમ ટ્રસ્ટી મંડળ
swami dharamprasad
શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રસાદદાસજી
vallabhdasji
શ્રી વલ્લભભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ - ખાંભા
શ્રી મોહનભાઈ પ્રેમજીભાઈ મકવાણા(મિસ્ત્રી)-ખાંભા
mohanbhai-1
શ્રી મોહનભાઈ ભીખાભાઈ બોડા -ખાંભા
hargovindbhai1
શ્રી હરગોવિંદ હરિશંકર વ્યાસ -ખાંભા
placeholder-image
શ્રી મગનભાઈ ભગવાનભાઈ મિસ્ત્રી - ખાંભા
placeholder-image
શ્રી ભગવાનભાઈ ખોડાભાઈ મિસ્ત્રી - ખાંભા
વર્તમાન ટ્રસ્ટી મંડળ
swami radharamandasji
શાસ્ત્રી સ્વામી રાધારમણદાસજી
Dr.devvallabhSwami
ડૉ.દેવલ્લભસ્વામી
SwamiVishnuswarupdasji
ભંડારી સ્વામી વિષ્ણુસ્વરૂપદાસજી
laljibhai
શ્રી લાલજીભાઈ ગોવિંદભાઈ ડોબરીયા - સુરત
jasmatbhai-kesavbhai-vaghasiya
શ્રી જસમતભાઈ કેશવભાઈ વઘાસીયા - સુરત
dilipbhaiR-Boda
શ્રી દિલીપભાઈ રતિલાલ પટેલ - ખાભા
Dr.ManubhaiGhoghari
ડો.મનુભાઈ ભાયાભાઈ ખોખરી - ખાંભા
સંત મંડળ
Swami Haridasji
પૂજ્ય સ્વામી હરિદાસજી
Swami Mahapurushdasji
કોઠારી સ્વામી મહાપુરુષદાસજી
Swami Mohanprasaddasji
સ્વામી મોહનપ્રસાદદાસજી
gurukulsangh